TECHNOLOGY PILOTING,HANGSHENG STRIDING
科技创新  文化护航

2006年

 二维码

获得汽车电子行业界的“奥斯卡”日产雷诺“全球技术创新奖”;获得“中国汽车自主创新成果大典”四项大奖:“原始创新奖”、“集成创新奖(HS-M0009)”、“集成创新奖(HS-M0010)”、“引进、消化、吸收再创新奖”。


2006-日产-雷诺全球技术创新奖(Global-Technology-Innovation-Award-from-Nissan-Renault).jpg

文章分类: 第二个十年
全国服务热线:
400-889-2968
企业微信公众号
HSAE_hangsheng

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————