TECHNOLOGY PILOTING,HANGSHENG STRIDING
科技创新  文化护航

2016年

 二维码

航盛深圳技术中心与扬州技术中心同时通过软件能力CMMI4级。


2016 CMMI4级证书.jpg

文章分类: 第三个十年
全国服务热线:
400-889-2968
企业微信公众号
HSAE_hangsheng

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————