TECHNOLOGY PILOTING,HANGSHENG STRIDING
科技创新  文化护航

2004年

 二维码

航盛公司“汽车智能导航及媒体系统”项目被国家发改委列入国家高新技术示范工作汽车电子专项,产值突破10亿元。

文章分类: 第二个十年
全国服务热线:
400-889-2968
企业微信公众号
HSAE_hangsheng

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————