TECHNOLOGY PILOTING,HANGSHENG STRIDING
科技创新  文化护航

2005年

 二维码

总裁杨洪被评为第三届中国改革十大最具影响力新锐人物。


2005-中国改革十大最具影响力新锐人物.jpg

2005-中国改革十大最具影响力新锐人物-(2).jpg

文章分类: 第二个十年
全国服务热线:
400-889-2968
企业微信公众号
HSAE_hangsheng

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————