TECHNOLOGY PILOTING,HANGSHENG STRIDING
科技创新  文化护航

2008年

 二维码

原国务院总理温家宝视察航盛,勉励航盛要有更大的作为;
获得“国家级高新技术企业”认定。


2008 温总理视察航盛 (2).jpg

2008 温总理视察航盛 (3).jpg

2008 温总理视察航盛 (1).jpg

2008 国家高新技术企业.jpg

文章分类: 第二个十年
全国服务热线:
400-889-2968
企业微信公众号
HSAE_hangsheng

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————