TECHNOLOGY PILOTING,HANGSHENG STRIDING
科技创新  文化护航

2010年

 二维码

获批成立中国汽车电子行业第一家博士后站,同时深入推进国际合作,与英特尔公司共建“航盛-英特尔汽车电子联合创新中心”;公司成立新能源汽车电子及控制电子事业部,全面进军新能源和汽车控制电子领域。


2010 航盛-英特尔汽车电子联合创新中心.JPG


2010 博士后工作站.jpg

文章分类: 第二个十年
全国服务热线:
400-889-2968
企业微信公众号
HSAE_hangsheng

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————