TECHNOLOGY PILOTING,HANGSHENG STRIDING
科技创新  文化护航

成都研究院介绍

 二维码

航盛(成都)研究院隶属于深圳市航盛电子股份有限公司,2016 年5 月正式挂牌设立,坐落于知识和技术人才密集的成都高新区。成都研究院依托西南地区丰富的高校资源及团队良好的技术基础专注于汽车智能座舱系统的设计研发。


成都研究院.jpg

文章分类: 成都技术中心
全国服务热线:
400-889-2968
企业微信公众号
HSAE_hangsheng

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————